Quizy

Quiz Literatura Światowa

Zapra­szam do udzia­łu w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świet­na oka­zja, by spraw­dzić swo­ją wie­dzę o literaturze.
Lubi­cie czytać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzie­ję, że będzie­cie się dobrze bawić.

Pochwal­cie się zna­jo­mym swo­im wyni­kiem, niech też spróbują 🙂

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy