Sprawdzasz tag

wino

Ciekawostki

Wino i książka? Idealne połączenie!

Wino towa­rzy­szyć nam może w wielu oko­licz­no­ściach. Lampka wina do kola­cji, a może lampka w kąpieli? Można je wypić z przy­ja­ciółką, na randce, ale także sączyć wie­czo­rem przy dobrej książce… i wła­śnie tę ostat­nią oko­licz­ność pod­kre­śla wło­ska winiar­nia Mat­teo Cor­reg­gia.

Czy­taj dalej