Sprawdzasz tag

technologia

Ciekawostki

Książka, która zadaje ból!

Dzięki tej książce poczu­jesz ból głów­nego boha­tera. Fizycz­nie! Brzmi to jak histo­ria wyjęta z kar­tek powie­ści science-fic­tion, ale jed­nak to prawda. Naukowcy z ame­ry­kań­skiej uczelni MIT wyna­leźli książkę, dzięki któ­rej czy­tel­nik na wła­snej skó­rze będzie odczu­wał emo­cje towa­rzy­szące głów­nemu boha­te­rowi. O nie­ty­po­wym pro­duk­cie napi­sał angiel­ski „Guar­dian”.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ