Sprawdzasz tag

tajemnica wyspa

Ciekawostki

10 rzeczy, których nie wiesz o Juliuszu Vernie (a powinieneś!)

W cza­sach, gdy ludzie wznio­śli się pod nie­bio­sa jedy­nie za pomo­cą sła­bo ste­ro­wal­nych balo­nów, Ver­ne opi­sy­wał lot na Księ­życ. W cza­sach gdy łodzie pod­wod­ne były napę­dza­ne siłą ludz­kich mię­śni i star­cza­ły jedy­nie na kil­ku­dzie­się­cio­mi­nu­to­wą podróż, Ver­ne opi­sy­wał losy napę­dza­nej sil­ni­kiem wiel­kiej łodzi pod­wod­nej, za pomo­cą któ­rej kapi­tan Nemo mógł stu­dio­wać życie w pod­wod­nych głę­bi­nach. Bez Juliu­sza Ver­ne scien­ce fic­tion praw­do­po­dob­nie nigdy nie było­by tak popu­lar­ne. Czy­taj dalej

-->