Sprawdzasz tag

rzeka książek

Ciekawostki

Rzeka książek w Toronto!

O czym pomy­śli­cie, sły­sząc hasło “Lite­ra­tu­ra ver­sus kor­ki”? Kolek­tyw Luzin­ter­rup­tus, auto­rzy insta­la­cji “Lite­ra­tu­re vs. Traf­fic” mają kon­kret­ne sko­ja­rze­nie: jest nim rze­ka ksią­żek pły­ną­ca uli­ca­mi miast. Poja­wi­ła się już w Madry­cie, Nowym Jor­ku i Mel­bo­ur­ne, a teraz do tego gro­na dołą­czy­ło Toronto.

Czy­taj dalej

-->