Sprawdzasz tag

mundus

Aktualności

Mundus – świat według wydawnictwa UJ

Od sztu­ki codzien­nej rado­ści, z któ­rej sły­ną Duń­czy­cy, po prze­szy­wa­ją­cy strach towa­rzy­szą­cy obcym kro­kom w mek­sy­kań­skie noce. Lite­ra­tu­ra fak­tu z serii Mun­dus – Feno­me­ny to podróż do pozor­nie oswo­jo­nych, ale wciąż obcych miejsc.

Czy­taj dalej

-->