Sprawdzasz tag

książki papierowe

Aktualności

Legimi zaskakuje. Serwis specjalizujący się w ebookach i audiobookach dołącza do oferty… książki papierowe

Legi­mi plat­for­ma dzia­ła­ją­ca na takiej zasa­dzie jak Net­flix czy HBO Go – po opła­ce­niu abo­na­men­tu zapew­nia dostęp do boga­tej bazy ebo­oków i audio­bo­oków. Od 12 lute­go na Legi­mi poja­wi­ła się jed­nak nowa funk­cjo­nal­ność. Są to raba­ty na książ­ki papie­ro­we, się­ga­ją­ce nawet 50 pro­cent. Czy­taj dalej

-->