Sprawdzasz tag

A Stroke of the Pen: The Lost Stories

Aktualności

Odnaleziono 20 zaginionych opowiadań Terry’ego Pratchetta! Premiera w tym roku

To cud – dekla­ru­je były asy­stent Terry’ego Prat­chet­ta. Po śmier­ci pisa­rza jego miło­śni­cy i miło­śnicz­ki musie­li pogo­dzić się z tym, że to koniec; już nigdy nie się­gną po jego tek­sty. Życie poka­za­ło jed­nak, że nigdy nie nale­ży mówić „nigdy”. Wydaw­ca sir Terry’ego wła­śnie zapo­wie­dział nową książ­kę. Czy­taj dalej

-->