Quizy

Lektury szkolne – quiz

Lek­tu­ry szkol­ne budzą gorą­ce emo­cje nie tyl­ko w uczniach. A to poli­ty­cy zmie­nia­ją kanon, a to wypo­wia­da­ją się o nim pisa­rze lub lite­ra­tu­ro­znaw­cy. Książ­ki kry­ty­ko­wa­ne są jako prze­sta­rza­łe lub prze­ciw­nie – bła­he i nie­wno­szą­ce nic konkretnego. 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy