Ciekawostki

Bohaterzy książkowo – komiksowi jako figurki

Figur­ki POP to sto­sun­ko­wo nowa moda, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła z zacho­du – wraz z licen­cja­mi na nie. Są słod­kie i uro­cze oraz w zasa­dzie dla każ­de­go – bo powa­la­ją zasię­giem tema­tycz­nym. Księż­nicz­ki Disneya są pro­du­ko­wa­ne w nich na rów­ni z boha­te­ra­mi ani­me. Akto­rzy “Gry o tron” chęt­nie pozu­ją do zdjęć z figur­ka­mi odzwier­cie­dla­ją­cy­mi posta­ci, w któ­re się wcie­la­ją. Bia­ły Wędro­wiec? Gro­ot? Har­ry Pot­ter? Wiedź­min? Bierz w ciem­no, w POP-ach odzwier­cie­dlo­no nawet Pac-Mana. Kolek­cjo­ner­skie figur­ki o wiel­kich gło­wach poko­cha­li mali i duzi. A w Pol­sce dosta­nie­cie je np. tutaj.

Wiedź­min!


 

 

Gra o tron

Zaj­rzyj na kolej­ną stronę!

Popu­lar­ni obec­nie Straż­ni­cy Galaktyki!


Bat­man!

Zaj­rzyj­cie na kolej­ną stronę!

KUBUŚ PUCHATEK!


Aste­rix i Obeliks

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy