Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek – edycja kocia

Podob­no koty rzą­dzą świa­tem – w inter­ne­cie popu­lar­no­ścią prze­bi­ły nawet por­no­gra­fię! Towa­rzy­szą nam od kil­ku tysię­cy lat: łapią myszy, ogrze­wa­ją w cho­ro­bie i relak­su­ją swo­im mruczeniem.

Nic dziw­ne­go, że kocia­rze wymy­śla­ją kolej­ne gadże­ty ze swo­imi ulu­bio­ny­mi zwie­rza­ka­mi. A zaczy­ta­ni kocia­rze – kocie zakład­ki do ksią­żek! Oto przy­kła­dy, jak wyglą­da­ją reali­za­cje ich pomysłów.

zakladka-kot-1

zakladka-kot-2

zakladka-kot-3

zakladka-kot-4

zakladka-kot-5

zakladka-kot-6

zakladka-kot-7

zakladka-kot-8

zakladka-kot-9

zakladka-kot-10

zakladka-kot

zakladka-kod3

zakladka-kot2

zakladka-kot1

zakladka-kot4

zakladka-kot5

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy