Ciekawostki

Świąteczna metoda pakowania książek!

Face­bo­oko­wa stro­na Desing Fan­pa­ge zapre­zen­to­wa­ny został cie­ka­wy spo­sób, jak samo­dziel­nie i łatwo opa­ko­wać książ­kę, by ta ład­nie pre­zen­to­wa­ła się pod choinką.

Temat jak naj­bar­dziej na cza­sie, zwłasz­cza jeśli sko­rzy­sta­li­ście z moich pod­po­wie­dzi, jakie wolu­mi­ny spre­zen­to­wać naj­bliż­szym. A jeśli prze­ga­pi­li­ście, przy­po­mi­nam infor­ma­cje o pre­zen­tach dla mamy, taty, sio­stry, bra­ta oraz dla par.

A potem… bierz­cie się do pakowania!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy