Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek

Są takie dwie spra­wy, któ­re czy­tel­ni­cy bar­dzo lubią: kre­atyw­ność oraz zakład­ki do ksią­żek. A nic nie łączy ich lepiej, niż kre­atyw­ne zakład­ki! Czy macie swo­je ulu­bio­ne? Kolek­cjo­nu­je­cie je, czy wyko­rzy­stu­je­cie cokol­wiek się nawi­nie? Poni­żej pre­zen­tu­je­my kil­ka cie­ka­wych propozycji.

zakladka1

zakladka2

zakladka3

zakladka4

zakladka5

zakladka51

zakladka6

zakladka7

zakladka8

zakladka9

zakladka10

 

zakladka11

zakladka12

zakladka13

zakladka14

zakladka15

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy