Sprawdzasz tag

Winter is coming

Aktualności

George R.R. Martin o nowym prezydencie USA

Nie tylko Emma Wat­son poczuła potrzebę dzia­ła­nia na wieść, że wybory pre­zy­denc­kie wygrał Donald Trump. Jed­nak pod­czas gdy młoda aktorka posta­no­wiła na dzia­ła­nie, Geo­rge R.R. Mar­tin opu­bli­ko­wał notkę na swoim blogu. Oznaj­mił, że tak jak zapo­wia­dał, nad­cho­dzi zima. Brzmi to wyjąt­kowo zło­wiesz­czo, bio­rąc pod uwagę, jakie losy spo­tkały Weste­ros, w któ­rym słowa te powta­rzała rodzina Star­ków. Krótko mówiąc: kraj wykrwa­wia się, a o tron wal­czą uzur­pa­to­rzy. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ