Sprawdzasz tag

wichry zimy

Aktualności

Dlaczego Wichry zimy powstają tak wolno?

Westeros.org to znany wszyst­kim fanom “Pie­śni Lodu i Ognia” mię­dzy­na­ro­dowy ser­wis poświę­cony twór­czo­ści George’a R.R. Mar­tina. Elio Gar­cía i Linda Antons­son to auto­rzy strony oraz współ­twórcy “Świata Lodu i Ognia”, któ­rzy z pisa­rzem pozo­stają w sta­łym kon­tak­cie. I to wła­śnie oni zabrali głos w tema­cie tego, dla­czego tak długo musimy cze­kać na szó­sty tom sagi, czyli “Wichry zimy”. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

George R.R. Martin o Wichrach zimy

Jeden z czy­tel­ni­ków bloga George’a R.R. Mar­tina nie ugryzł się w język i zapy­tał pisa­rza, czy wia­domo coś o “Wichrach zimy”, ponie­waż od ostat­niej infor­ma­cji w tym tema­cie minął już rok. I chwała mu za to, bo Mar­tin odpo­wie­dział!

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ