Sprawdzasz tag

stephanie meyer

Ekranizacje

Stephenie Meyer zekranizuje Annę we krwi

Sły­szysz “Ste­phe­nie Meyer”, myślisz “Zmierzch”. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że nie­ba­wem to sko­ja­rze­nie ule­gnie zmia­nie, bowiem twór­czyni postaci Belli i Edwarda posta­no­wiła wziąć się za pro­duk­cję fil­mów. Czy­taj dalej