Sprawdzasz tag

serial

Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­działo mini­se­rial będący adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jakuba Żul­czyka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­nieczny, który jest także reży­se­rem cało­ści (czyli sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twórca “Hard­kor Disko”.

Czy­taj dalej