Sprawdzasz tag

Seria niefortunnych zdarzeń

Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to postaci powo­łane do życia przez Lemony’ego Snic­keta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wiada o sie­ro­tach, które tra­fiają pod pie­czę jedy­nego żyją­cego krew­nego, który jed­nak tak naprawdę pla­nuje wyłącz­nie poło­żyć łapy na majątku dzieci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­łowe nie­for­tunne zda­rze­nia zaczy­nają więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto… Czy­taj dalej