Sprawdzasz tag

powergraph

Aktualności

Robert M. Wegner doceniony w Rosji

Robert M. Wegner debiu­to­wał książ­kowo w 2009 roku zbio­rem “Opo­wie­ści z meekhań­skiego pogra­ni­cza. Północ–Południe” i od tego czasu z cał­kiem ano­ni­mo­wej osoby stał się powa­ża­nym i uzna­nym twór­com, a jego meekhań­ski cykl – jed­nym ze sztan­da­ro­wych pol­skich przy­kła­dów uni­wer­sum fan­tasy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Zwiastun Jagi z serii Legendy Polskie

Pamię­ta­cie pro­jekt “Legendy Pol­skie”, czyli wspólne dzieło Alle­gro i Power­gra­phu? Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy do nich piąta, “Jaga”, któ­rej pre­miera została zapo­wie­dziana na 9 grud­nia 2016 roku.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ