Sprawdzasz tag

Orson Wells

Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Wojna świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­lsa z 1898 roku to pozy­cja już kul­towa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powstało radiowe słu­cho­wi­sko, które wywo­łało zbio­rową panikę w USA – ludzie byli pewni, że sły­szą o praw­dzi­wym ataku Mar­sjan, a nie, że zetknęli się z pre­mierą przy­go­to­waną przez Orsona Wel­lsa. W 1953 oraz w 2005 roku książkę zekra­ni­zo­wali odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efekty spe­cjalne) oraz Ste­phen Spiel­berg. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ