Sprawdzasz tag

Nike

Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­roczną lau­re­atką Nagrody Nike została Bronka Nowicka – za naj­lep­szą książkę roku jury uznało jej „Nakar­mić kamień”. Fina­łowa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­szego lite­rac­kiego wyróż­nie­nia w Pol­sce odbyła się w nie­dzielę, 2 paź­dzier­nika br. w War­sza­wie.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ