Sprawdzasz tag

nauka

Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyjemy w XXI wieku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmierci wielu ludzi jest brak dostępu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wiła opra­co­wać nie­zwy­kłą książkę – zawiera ona nie tylko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym fil­trem.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ