Sprawdzasz tag

Morderstwo w Orient Expressie

Ekranizacje

Będzie remake Morderstwa w Orient Expressie!

murder-on-the-orient-express

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to remake filmu z 1974 roku oraz jed­no­cze­śnie adap­ta­cja książki Aga­thy Chri­stie pod tym samym tytu­łem. Kul­towa już pro­duk­cja spra­wiła, że Ingrid Berg­man dostała Oscara, ponadto film zaro­bił jesz­cze pięć nomi­na­cji.

Czy­taj dalej