Sprawdzasz tag

Mistrz i Małgorzata

Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pada fanów “Mistrza i Mał­go­rzaty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­kowa czeka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mowa “Mos­film” zapra­szają na coroczny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tury (rok temu sku­piono się na opo­wia­da­niach Anto­niego Cze­chowa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­stoja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gólny, iż umoż­liwi nie­mal dosłowne wej­ście do świata powie­ści. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ