Sprawdzasz tag

Margot Robbie

Ekranizacje

Film o autorze Kubusia Puchatka z udziałem Margot Robbie

A.A. Milne na całym świe­cie jest znany jako autor “Kubu­sia Puchatka” (Win­nie the Pooh – w dru­gim pol­skim prze­kła­dzie zna­nym jako Fre­dzia Phi Phi). Teraz wszy­scy miło­śnicy jego prozy będą mogli poznać syl­wetkę twórcy – dzięki pro­duk­cji “Unti­tled A.A. Milne Pro­ject”. Stu­dio Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res roz­po­częło wstępne zdję­cia do filmu; powstają one w Oxford­shire, Sur­rey, East Sus­sex i w Lon­dy­nie. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Franka Cot­trella Boyce’a reży­se­ruje Simon Cur­tis, a pod­stawą do pro­jektu jest sztuka Simona Vau­ghana.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ