Sprawdzasz tag

John Grisham

Aktualności

Znakomite wieści dla fanów Johna Grishama!

Dziś uka­zał się pierw­szy tom kolek­cji „W świe­tle prawa”, na którą złoży się łącz­nie 30 tomów thril­le­rów praw­ni­czych autor­stwa tego zna­ko­mi­tego pisa­rza. Powie­ści będzie można zaku­pić w kio­skach i salo­nach pra­so­wych, a uka­zy­wać będą się co dwa tygo­dnie, więc ostatni tom trafi do sprze­daży 5 kwiet­nia 2018 roku. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Johna Gri­shama. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powstała 20 lat temu. Teraz do filmu kino­wego ma dołą­czyć serial, który został zamó­wiony przez sta­cję CBS. Odpo­wiada za niego Michael Seit­zman, twórca “Code Black: Stanu kry­tycz­nego”.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ