Sprawdzasz tag

HarperCollins

Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

Utwo­rzona nie­dawno firma Laurence’a Bowena, Dan­cing Ledge Pro­duc­tions nabyła prawa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­wego autora, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pracy z wydawcą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­godę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andreas” – thril­lera osa­dzo­nego w cza­sach II wojny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Mar­chant.

Czy­taj dalej