Sprawdzasz tag

Harlequin

Aktualności

Harlequin powołał nowy odłam wydawnictwa

Wydaw­nic­two Har­le­quin zde­cy­do­wało się na powo­ła­nie nowego znaku fir­mo­wego – Gray­don House Books, który ma się sku­piać głów­nie na powie­ściach dla kobiet. Pierw­sze książki mają uka­zać się już we wrze­śniu 2017, a pie­czę nad nimi będą spra­wo­wać Dianne Moggy i Susan Swin­wood. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ