Sprawdzasz tag

Erik Larson

Ekranizacje

Martin Scorsese zekranizuje powieść Erika Larsona!

Mar­tin Scor­sese pla­nuje zająć się adap­ta­cją powie­ści “The Devil in the White City: Mur­der, Magic And Mad­ness At The Fair That Chan­ged Ame­rica” autor­stwa Erika Lar­sona. Za tym dłu­ga­śnym tytu­łem skrywa się opo­wieść o mor­dercy H.H. Hol­me­sie.

Czy­taj dalej