Sprawdzasz tag

Donald Trump

Ciekawostki

Donald Trump przyczyną wzrostu sprzedaży Roku 1984 George‘a Orwella?

Kto by się spo­dzie­wał, że po tym jak Donald Trump zosta­nie pre­zy­den­tem, wzro­śnie sprze­daż futu­ry­stycz­nej anty­uto­pii George’a Orwella, „Rok 1984”? Wszystko dla­tego, że doradca tele­wi­zyjny pre­zy­denta, Kel­ly­anne Con­way, posłu­żyła się w jed­nym z wywia­dów ter­mi­nem „alter­na­tywne fakty”. We wto­rek książka była na szó­stym miej­scu listy best­sel­le­rów Ama­zona. Czy­taj dalej

Aktualności

George R.R. Martin o nowym prezydencie USA

Nie tylko Emma Wat­son poczuła potrzebę dzia­ła­nia na wieść, że wybory pre­zy­denc­kie wygrał Donald Trump. Jed­nak pod­czas gdy młoda aktorka posta­no­wiła na dzia­ła­nie, Geo­rge R.R. Mar­tin opu­bli­ko­wał notkę na swoim blogu. Oznaj­mił, że tak jak zapo­wia­dał, nad­cho­dzi zima. Brzmi to wyjąt­kowo zło­wiesz­czo, bio­rąc pod uwagę, jakie losy spo­tkały Weste­ros, w któ­rym słowa te powta­rzała rodzina Star­ków. Krótko mówiąc: kraj wykrwa­wia się, a o tron wal­czą uzur­pa­to­rzy. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ