Sprawdzasz tag

dante

Ciekawostki

Salvador Dali i jego genialne ilustracje Boskiej Komedii Dantego

„Boska komedia” to alegoria grzechu i odkupienia. Dlatego jak najbardziej zrozumiałe wydaje się, że ten epos Dantego okazał się pociągający dla zabobonnego katolika, jakim był Salvador Dali.
W 1957 roku rząd włoski zwrócił się do Dalego z propozycją, aby stworzył on serię 101 akwareli, które miały być załączone do nowego wydania „Boskiej komedii”. Miała to być specjalna edycja w celu uczczenia 700-lecia urodzin Dantego w 1965 roku. Czytaj dalej

-->