Sprawdzasz tag

chiny

Ciekawostki

Wyjątkowa biblioteka w Chinach

W Nan­da­ihe w Chi­nach znaj­duje się uni­ka­towa biblio­teka. Powstała na plaży, nad brze­giem morza. Jej czę­ścią jest nie tylko czy­tel­nia zapew­nia­jąca dobre warunki do sku­pie­nia, ale także sala do medy­ta­cji oraz pokój akty­wi­zu­jący. Czy­taj dalej