Sprawdzasz tag

Benedict Cumberbatch

Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wiemy już, kiedy dokład­nie powróci “Sher­lock” BBC – pre­miera czwar­tego sezonu będzie miała miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wała także nową zapo­wiedź tego sezonu.

Czy­taj dalej