Sprawdzasz tag

Bad Sex Awards

Ciekawostki

Nominacje do Bad Sex Awards 2016

Pamię­ta­cie, że pisa­li­śmy o powsta­niu nagrody “Good Sex in Fic­tion”?  Zanim uda się zre­ali­zo­wać ten szczytny cel, możemy jed­nak cie­szyć oko nie­po­rad­no­ścią kiep­skich opi­sów. Czyli ni mniej, ni wię­cej, a ogło­szono nomi­na­cje do Bad Sex Awards 2016! Poni­żej znaj­dzie­cie “wyróż­nione” cytaty.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ