Sprawdzasz tag

Alexandre Alan Milne

Aktualności

Kubuś Puchatek świętuje urodziny!

Towa­rzy­szył nie tylko nam i naszym dzie­ciom, ale też rodzi­com, dziad­kom i pra­dziad­kom. Kto taki?

Kubuś Pucha­tek. Świę­tuje wła­śnie swoje 90. uro­dziny… co spra­wia, że jest rów­no­lat­kiem kró­lo­wej Elż­biety II, zresztą jego fanki. Czy­taj dalej