Aktualności

Rusza styczniowa wyprzedaż książek w sieciach Biedronka

Bie­dron­kowe sza­leń­stwo zimo­wej wyprze­daży trwa! Gło­śne i znane tytuły ponow­nie za 9,99 zł za sztukę znów tra­fiły na półki sieci, która z dnia na dzień coraz bar­dziej koja­rzy się z lite­ra­turą.

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wiada umiesz­cze­nie książki mię­dzy prosz­kami do pra­nia a pomi­do­rami, to wyniki mówią same za sie­bie – kiedy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!

źró­dło biedronka.pl

Może też zainteresują cię te tematy