Zapowiedzi

Najnowsza książka Dana Browna z datą premiery w Polsce!

Nie­sa­mo­wita gratka dla fanów twór­czo­ści Dana Browna! Jego naj­now­sza książka ukaże się w Pol­sce tego samego dnia co na świe­cie – 26 wrze­śnia 2017.

Będzie to “Ori­gin” (Pocho­dze­nie), czyli piąta część cyklu. Pojawi się w niej oczy­wi­ście Robert Lang­don, który będzie musiał sta­wić czoła dwóm pyta­niom nie­zwy­kle waż­nym dla ludz­ko­ści. Dokładna fabuła tra­dy­cyj­nie już jest utrzy­mana w tajem­nicy.

Pol­skim wydawcą “Pocho­dze­nia” będzie wydaw­nic­two Sonia Draga, zaś bry­tyj­skim – Trans­world będący czę­ścią Pen­guin Ran­dom House.
Mają­tek Dana Browna sza­co­wany jest na 178 mln dola­rów. Na świe­cie sprze­dało się ok. 200 mln egzem­pla­rzy jego ksią­żek.

 

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ