Aktualności

Jaga z serii Legend Polskie – zobaczcie film

Czas na “Jagę” naj­now­szy film z serii Legendy Pol­skie! Do tej pory w ramach serii uka­zały się e-booki “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”, a także cztery minia­tury fil­mowe autor­stwa Toma­sza Bagiń­skiego: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czyła do nich piąta, “Jaga”.

Dywer­sja Twar­dow­skiego zaczyna przy­no­sić pożą­dane zamie­sza­nie, tym razem w postaci tajem­ni­czej dziew­czyny nie­stro­nią­cej od ziół. Czy Boru­cie uda się obró­cić jej sło­wiań­ski …gniew na swoją korzyść? Jeśli nie, zawsze ma w odwo­dzie oddział koman­do­sów Żela­znej Góry.

Może też zainteresują cię te tematy