Aktualności

Operacja Bazyliszek z serii Legendy Polskie

Alle­gro i Power­graph kon­ty­nu­ują swoją akcję “Legendy Pol­skie”. Wła­śnie świat ujrzała kolejna jej fil­mowa odsłona. Po fil­mach “Legendy Pol­skie: Smok”, “Legendy Pol­skie: Twar­dow­sky” oraz “Legendy Pol­skie: Twar­dow­sky 2.0” możemy podzi­wiać “Legendy Pol­skie: Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Jak poprzed­nio, za reży­se­rię odpo­wiada Tomasz Bagiń­ski z Pla­tige Image. Sce­na­riusz “Ope­ra­cji Bazy­li­szek” przy­go­to­wał Domi­nik K. Marzec, a w rolach głów­nych wystą­pili: Paweł Doma­gała, Olaf Luba­szenko, Micha­lina Olszań­ska oraz Piotr Macha­lica.

W ramach “Legend Pol­skich” powstały także dwa ebo­oki, które są do pobra­nia za darmo “Legendy Pol­skie” oraz “Wywiad z Borutą. Seria Legendy Pol­skie”. Na gru­dzień zapo­wie­dziana jest pre­miera filmu “Legendy Pol­skie: Jaga”.

 

Może też zainteresują cię te tematy