Ekranizacje

Pierwszy zwiastun ekranizacji Pięknej i Bestii z Emmą Watson!

Wielu z nas ocze­kuje aktor­skiej wer­sji “Pięk­nej i Bestii”, po czę­ści dla­tego, iż w rolę Belli wciela się Emma Wat­son, która przy­po­mina swoją boha­terkę pod wie­loma wzglę­dami, a wcze­śniej odgry­wała Her­mionę Gran­ger, którą z Bellą łączy miłość do lite­ra­tury i wie­dzy. Teraz w końcu zoba­czymy aktorkę w zwia­stu­nie. W rolę Bestii wciela się Dan Ste­vens, a w pozo­sta­łych rolach wystę­pują Ian McKel­len, Luke Evans, Ewan McGre­gor, Gugu Mba­tha-Raw, Stan­ley Tucci oraz Emma Thomp­son.

Pre­miera filmu pla­no­wana jest na 17 marca 2017. Reży­se­ro­wał Bill Con­don na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, który napi­sali Evan Spi­lio­to­po­ulos i Ste­phen Chbo­sky.

Beauty and the Beast (2017) The Beast (Dan Stevens) and Belle (Emma Watson) in the castle library

Beauty and the Beast (2017)
The Beast (Dan Ste­vens) and Belle (Emma Wat­son) in the castle library

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson and TK

Beauty and the Beast (2017)
Emma Wat­son and TK

Beauty and the Beast (2017) Belle (Emma Watson) in the Ballroom of the Beast's castle.

Beauty and the Beast (2017)
Belle (Emma Wat­son) in the Bal­l­room of the Beast’s castle.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson as Belle

Beauty and the Beast (2017)
Emma Wat­son as Belle

Beauty and the Beast (2017) The mantel clock Cogsworth, the teapot Mrs. Potts, Lumiere the candelabra and the feather duster Plumette

Beauty and the Beast (2017)
The man­tel clock Cog­sworth, the teapot Mrs. Potts, Lumiere the can­de­la­bra and the feather duster Plu­mette

piekna6

Beauty and the Beast (2017) L-R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

Beauty and the Beast (2017)
L-R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

Beauty and the Beast (2017) Gaston (Luke Evans) a handsome but arrogant brute, holds court in the village tavern.

Beauty and the Beast (2017)
Gaston (Luke Evans) a hand­some but arro­gant brute, holds court in the vil­lage tavern.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson stars as Belle and Kevin Kline is Maurice, Belle's father.

Beauty and the Beast (2017)
Emma Wat­son stars as Belle and Kevin Kline is Mau­rice, Belle’s father.

Może też zainteresują cię te tematy