Quizy

Quiz Literatura Światowa

Zapra­szam do udziału w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świetna oka­zja, by spraw­dzić swoją wie­dzę o lite­ra­tu­rze.
Lubi­cie czy­tać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzieję, że będzie­cie się dobrze bawić.

Pochwal­cie się zna­jo­mym swoim wyni­kiem, niech też spró­bują 🙂

Może też zainteresują cię te tematy