Ciekawostki

PottoPoly czyli Harry Potter w świecie Monopoly?

Zna­cie grę “Mono­poly”? A może “Mono­poly Star Wars”, “Mono­poly Disney prin­cess”, “Mono­poly Nascar”, “Mono­poly AC/DC” czy “Mono­poly Family Guy”? Albo bar­dziej swoj­sko “Mono­poly Pol­ska” (względ­nie rodzimą wer­sję wydaną pod tytu­łem “Euro­bu­si­ness” popu­larną w latach 80. i 90.)?

Marka ta jest koja­rzona na całym świe­cie, nic więc dziw­nego, że wciąż poja­wiają się nowe jej odsłony. W 2008 roku Gdy­nia jako pierw­sze pol­skie mia­sto zna­la­zła się na plan­szy “Mono­poly Świat” – jako jedna z dwóch dzi­kich kart (wraz z Taj­pej). Wybór ten zapadł w w gło­so­wa­niu, w któ­rym oddano aż pięć milio­nów typów z sze­ściu kon­ty­nen­tów! Jak więc widać, gra roz­pala wyobraź­nię i nie ma naj­mniej­szego zamiaru się znu­dzić, choć powstała już w latach 30. XX wieku. Zapro­jek­to­wała ją Eli­za­beth Magie.

Cał­ko­wi­cie współ­cze­śnie zaś fanka serii J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze zapro­jek­to­wała “Pot­to­Poly”, czyli pot­te­row­ską odsłonę gry. Wyko­nuje ją cał­ko­wi­cie ręcz­nie i wyłącz­nie na zamó­wie­nie. Trzeba przy­znać, że mimo swo­jej nie­ofi­cjal­no­ści gra wygląda impo­nu­jąco!

pottopoly

Może też zainteresują cię te tematy