Ciekawostki

Tatuaż dla mola książkowego

Są różne formy zapre­zen­to­wa­nia czy­tel­ni­czego odda­nia. Fan może kolek­cjo­no­wać twór­czość i wszystko, co z nią zwią­zane, jeź­dzić na spo­tka­nia, kolek­cjo­no­wać auto­grafy, two­rzyć fanarty i fan­fiki… może także dowód swo­jego przy­wią­za­nia do książki lub serii na zawsze wyryć na swo­jej skó­rze. W poniż­szej gale­rii pre­zen­tuję wyjąt­kowo inte­re­su­jące przy­kłady czy­tel­ni­czych tatu­aży.

3

100-years-of-tattoo

21192771392_3ae1589bec_o

awesome-book-tattoo

azure_385b02359393db0106f363fcda858277

bat-with-book-tattoo-design

beauty-and-the-beast-tattoo

book-inspired-tattoo-9__605

book-inspired-tattoo-10__605

book-inspired-tattoo-21__605

books_as_inspiration_04

books_as_inspiration_05

books_as_inspiration_07

books_as_inspiration_13

books_as_inspiration_14

books_as_inspiration_17

books_as_inspiration_22

books_as_inspiration_24

books_as_inspiration_36

books_as_inspiration_37

enhanced-31870-1445535339-6

fiction-book-tattoo-design

literary-book-tattoo-4

literary-tattoo-for-arm-500x1000

literary-tattoo-idea-on-back-500x338

little-prince-tattoo

loadedgun-1024x576

mother-daughter-tattoos-93__605

my-new-lotrthe-hobbit-tattoo-by-greg-at-bodycraft-belmont-nsw

nice-literary-tattoo-500x350

not-all-who-wander

picture-0031

poe-tattoo

poem-tattoos

tattoo-collage

tattoos-inspired-by-books__605

tattoos-inspired-by-books1__605

tattoos-inspired-by-books-6__605

tattoos-inspired-by-books-10__605

tattoos-inspired-by-books-14__605

tattoos-inspired-by-books-15__605

tattoos-inspired-by-books-41__605

tattoos-inspired-by-books-46__605

tumblr_lxhsx2jty61qdmlw8o1_1280

u7earfx

whats-past-is-prologue-tattoo

żródło: 9gag, buzzfeed, tumblr

Może też zainteresują cię te tematy