Ciekawostki

Niezwykłe ilustracje Amerykańskich bogów Neila Gaimana

Ame­ry­kań­scy bogo­wie Neila Gaimana to obo­wiąz­kowa pozy­cja dla każ­dego fana fan­ta­styki. Wkrótce zoba­czymy ich seria­lową adap­ta­cję, a ponadto – by uczcić to wyda­rze­nie – wydawca przy­go­to­wał nową edy­cję książki z okładką oraz ilu­stra­cjami, które wyko­nał Daniel Egnéus.

Nową szatę gra­ficzną otrzy­mały także książka Chło­paki Anan­siego oraz nowele Władca gór­skiej dolinyCzarny pies. Efekt jest naprawdę nie­sa­mo­wity. Wię­cej gra­fik Daniela może­cie zna­leźć na stro­nie danielegneus.com i jego pro­filu na face­bo­oku.

wladca

czarny-pies

chlopaki-anansiego

 

amerykascy-bogowie

 

Ilu­stra­cje z ksią­żek

Ame­ry­kań­scy bogo­wie

gaiman-graiki-9

Chło­paki Anan­siego

gaiman-graifki-6

Ame­ry­kań­scy bogo­wie

gaiman-grafiki1

Czarny pies

gaiman-grafiki-8

Chło­paki Anan­siego

gaiman-grafiki-3

Ame­ry­kań­scy bogo­wie

gaiman-grafiki-2

Władca gór­skiej doliny

gaiman-graiki-7

Ame­ry­kań­scy bogo­wie

gaiman-grafiki-10

Władca gór­skiej doliny

gaiman-grafiki-5

Czarny pies

gaiman-grafiki-4

Wię­cej gra­fik Daniela może­cie zna­leźć na stro­nie danielegneus.com i jego pro­filu na face­bo­oku.

Może też zainteresują cię te tematy