Ekranizacje

Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia!

Na okładce “Enter­ta­in­ment Weekly” uka­zało się wspólne zdję­cie Emmy Wat­son i Dana Ste­vensa w rolach Pięk­nej i Bestii z nad­cho­dzą­cego filmu kino­wego. Aktorka ma na sobie cha­rak­te­ry­styczną, żółtą suk­nię, a wygląd Bestii robi wra­że­nie. Nie ogra­ni­czono się jed­nak do okładki. Łącz­nie zapre­zen­to­wano dzie­więć nowych ujęć, które pre­zen­tują się nie­sa­mo­wi­cie. Jest też słynna biblio­teka!

Film trafi do kin 17 marca 2017. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, który napi­sali i Evan Spi­lio­to­po­ulos i Ste­phen Chbo­sky, reży­se­ro­wał Bill Con­don.
W pozo­sta­łych rolach poja­wią się: Ian McKel­len (Try­bik), Luke Evans (Gaston), Ewan McGre­gor (Pło­myk), Gugu Mba­tha-Raw (Plu­mette), Stan­ley Tucci (Cadenza) oraz Emma Thomp­son (Pani Potts).

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson stars as Belle and Kevin Kline is Maurice, Belle's father.

Beauty and the Beast (2017) Gaston (Luke Evans) a handsome but arrogant brute, holds court in the village tavern.

Beauty and the Beast (2017) L-R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

piekna6

Beauty and the Beast (2017) The mantel clock Cogsworth, the teapot Mrs. Potts, Lumiere the candelabra and the feather duster Plumette

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson as Belle

 

Beauty and the Beast (2017) Belle (Emma Watson) in the Ballroom of the Beast's castle.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson and TK

Beauty and the Beast (2017) The Beast (Dan Stevens) and Belle (Emma Watson) in the castle library

 

Może też zainteresują cię te tematy