Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­dują się fani Harry’ego Pot­tera, to wspa­niałe wie­ści! Już wkrótce Gwiazdka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­ween), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wiele, że bez pro­blemu znaj­dziesz coś pasu­ją­cego do każ­dego Pot­ter­ma­niaka. Jeśli macie już wszyst­kie książki z serii Harry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mowe na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze strony. Znaj­dzie­cie uni­ka­towe, nie­po­wta­rzalne dary zwią­zane z książ­kowa i fil­mową serią Harry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co także jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Magiczne zakładki książ­kowe

potterzaklaklada1

potterzakladk6

potterzakladka

potterzakladka2

potterzakladka3

potterzakladka5

Wię­cej na kolej­nej stro­nie!

Coś do kuchni?

potterciastka

pottercos

potterwalek

potterkubek

potterkubek1

potterlyzka

potterlyzka1

potterblender

Wię­cej na kolej­nej stro­nie!

Może tro­chę magicz­nej biżu­te­rii?

potterbransoletka

potterleviosa

potterkolczyk

potterrozdzkanaszyjnik

potterwisiorekczasu

pottersowa

Wię­cej na kolej­nej stro­nie

Magiczne ubiory?:)

potternaaparat

 

pottermapa

potterbielizna

potterspodnie

potterleginsy

potterszalik

Wię­cej cie­ka­wych gadże­tów na kolej­nej stro­nie

Czas na magiczny wystrój sypialni!

potterpoduszka

potterdywanik pottersheets

potterposcielk

potterpoduszki

potterpoduszki1

Wię­cej na kolejne stro­nie!

Inne cie­kawe gadżety!

pottereruti

Etui na tele­fon

potteralahamora

Miej­sce na klu­cze

potterkartka

Kartka uro­dzi­nowa!

potterkocmapa

Koc na plażę!

 

potterkompas

Kom­pas

potterlampka

potterlampka1

Lampki do pokoju

pottermatawejsciowa

Dywa­nik przed drzwi

pottermonopoly

Mono­poly do gra­nia ze zna­jo­mymi

potternotatnik

Notat­niki sty­li­zo­wane?

potterolowek

Magiczne ołówki

potterpong

Quid­ditch w wer­sji impre­zo­wej

pottertorbaksiazkowa

Torba na zakupy ksią­żek!

potterwrotadoministerstwamagii

Magiczny skrót do skar­bówki

Może też zainteresują cię te tematy