Quizy

Quiz z Harrym Potterem

Przed Wami nasz drugi quiz! Tym razem zapra­szamy Was do świata magii Harry‘ego Pot­tera. Przy oka­zji pre­miery książki “Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzony przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­lami? 😉

Przy­się­gam uro­czy­ście, że knuje coś nie­do­brego.
Harry Pot­ter i wię­zień Azka­banu

Może też zainteresują cię te tematy