Ciekawostki

Dziecko które nie lubi kończyć czytać książki

Poznaj­cie nową gwiazdę inter­netu! Jest nią mały Emmett z USA, a dokład­niej z Michi­gan. Świat usły­szał o nim dzięki rodzi­com chłopca, któ­rymi są Ali­cia oraz Dan Ste­vers. Para regu­lar­nie czyta malu­chowi książki, co nie tylko oka­zało się jego ulu­bioną czyn­no­ścią. Oka­zało się, że gdy tylko matka lub ojciec Emmetta pró­bują odło­żyć wolu­min na półkę, dziecko wybu­cha pła­czem. Dan na Twit­te­rze oznaj­mił, że Emmett “naprawdę kocha swoje książki”.

Fil­mik pre­zen­tu­jący tę nie­zwy­kłą miłość w ciągu trzech dni obej­rzało ponad pół miliona inter­nau­tów. Rodzice śmieją się, że malec zaczął już gro­ma­dzić fun­du­sze na swoje stu­dia. Bez wąt­pie­nia dzięki zyskom z reklam fun­du­szy na lek­tury dla brzdąca nie zabrak­nie.

Może też zainteresują cię te tematy