Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek

Są takie dwie sprawy, które czy­tel­nicy bar­dzo lubią: kre­atyw­ność oraz zakładki do ksią­żek. A nic nie łączy ich lepiej, niż kre­atywne zakładki! Czy macie swoje ulu­bione? Kolek­cjo­nu­je­cie je, czy wyko­rzy­stu­je­cie cokol­wiek się nawi­nie? Poni­żej pre­zen­tu­jemy kilka cie­ka­wych pro­po­zy­cji.

zakladka1

zakladka2

zakladka3

zakladka12

zakladka13

zakladka14

zakladka15

Może też zainteresują cię te tematy