Aktualności

J.R.R. Tolkien czyta Władcę Pierścieni!

J.R.R. Tol­kien nie­stety zmarł już jakiś czas temu, ale wciąż jest ido­lem rze­szy czy­tel­ni­ków. Teraz ci fani mają nie­po­wta­rzalną moż­li­wość – usły­szeć głos swo­jego uko­cha­nego pisa­rza! W sieci udo­stęp­niono nagra­nie twórcy czy­ta­ją­cego frag­menty “Władcy Pier­ścieni” i śpie­wa­ją­cego.


Aktu­ali­za­cja: JRR Tol­kien czyta Hob­bita!

Może też zainteresują cię te tematy